Głos Ziemi Urzędowskiej 2009


Słowo redaktora: Nie bójmy się być miastem

 

AKTUALNOŚCI

Jadwiga Jamiołkowska: List do mieszkańców ziemi Urzędowskiej

Jan Woźniak: Wizyta marszałków Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Urzędów

Magdalena Wasieczko: Dni Urzędowa 2008

Domicela Pomykalska-Wośko, Józef Baran: XXII Tydzień Kultury Zdrowotnej oraz XXVI konsultacje medyczne

Marek Przywara: Uroczyste obchody 100-lecia urodzin księdza biskupa Zdzisława Golińskiego

Tomasz Wyka, Marian Smentek: Dni Kultury Rolnej

Marek Przywara: Echa wizyty na Ukrainie

Wit Szymanek: Nowe pozycje wydawnicze

Marian Surdacki: Tour de Pologne w Urzędowie

Marian Surdacki: IX Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny

Patrycja Bieńczak, Dorota Patyk: Szkolenie dla nauczycieli regionalistów - Ryki 2008

Małgorzata Anna Ciosmak: 100-lecie PTTK na ziemi lubelskiej

Jolanta Lemiecha: Noworoczne Bale Kobiet

 

Z KART HISTORII

Kazimierz Cieślicki: Urzędowskie cmentarze

Marian Surdacki: Bractwa w parafii Urzędów w okresie przedrozbiorowym

Anna Wnuk: Sto lat temu... Głos Piotra Żaka w sprawie serwitutów

Na starej fotografii

Marian Surdacki: Kulisy zakładania Związku Urzędowian

Zbigniew Zaporowski: Panorama polityczna Urzędowa w okresie międzywojennym

Kazimierz Cieślicki: Wrzesień 1939. Niemcy w Urzędowie

Stanisław Surdacki: Patriotyczny ruch ludowy w Urzędowie i okolicach w okresie okupacji po 1944 roku

Marian Surdacki: Wizytacja parafii Urzędów z 1947 roku

ks. Aleksander Baca: Stan religijności katolików Urzędowa na przełomie lat 60./70.XX wieku

Izabela Dzikowska: Przedszkole w Urzędowie w latach 1946-1995

 

WSPOMNIENIA

Konstanty Wójcik: Czas okupacji od października 1939 r. do sierpnia 1944 r.

Zdzisław Wośko: Dominik Wośko i jego rodzina

Kazimierz Spaleniec: Moje kontakty z Towarzystwem Ziemi Urzędowskiej

Stefan Rolla: Pożegnanie Przyjaciela

 

OSOBY ZNANE I MNIEJ ZNANE

ks. Aleksander Baca: Biskup doktor Zdzisław Goliński (1908-1963)

ks. Jan Kowalski: Zaduma nad dokonaniami biskupa Zdzisława Golińskiego

ks. Jarosław R. Marczewski: Kapłan na miarę czasów. Rzecz o ks. Zygmuncie Surdackim

Tadeusz Gruchalski: Konstanty Jagiełło ps. „Kostek"

Anna Wnuk: Edward Marian Pałka. Wspomnienia z zesłania na Ural

Anna Wnuk: Dziecięca tułaczka Edwarda Dubanowicza

Zygmunt Kozak: Pamięci Tadeusza Kuśmiderskiego

Justyna Maria Wojtekunas: Leczył moje serce i hartował duszę. Wspomnienie o doc. Stanisławie Surdackim

Andrzej Słowik: Grzegorz Sabeł - muzyk waltornista

Bożena Mazik: Mateusz Mazik – bokser

 

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE

Marian Surdacki: Moje włoskie spotkania z Profesor Karoliną Lanckorońską

Małgorzata Anna Ciosmak: Polskie ślady w Monachium

Marek Kruk: 190 lat kolędy Cicha noc

 

ROZMAITOŚCI

Marian Surdacki: Rozmowa ze zmarłymi Rodakami. Cukierki ojca Kajetana

Andrzej Słowik: Akcja Katolicka w Urzędowie

Bożena Mazik: Kamieńscy. Linia z Urzędowa

Wiesław Partyka: Prezentacja dorobku naukowego prof. dr. hab. Mariana Surdackiego

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Śp. Kazimierz Sabeł (1929-2008)

Śp. Józef Ambrożkiewicz (1923-2007)

Pro memoria Stanisława Ambrożkiewicza i Teresy Ambrożkiewicz

 

Widok okładek  I ,II, III, IV

 

|   Strona główna   |    Powrót   |    Do góry   |