Głos Ziemi Urzędowskiej 2005


SPIS TREŚCI  

Od Redakcji

 

AKTUALNOŚCI

 

Sługa Boży Jan Paweł II Wielki

Tomasz Wyka: 600 lat Urzędowa

Jan Woźniak: Samorząd mieszkańcom Urzędowa z okazji obchodów 600-lecia nadania prawa miejskiego

Dni Urzędowa

Xviii Tydzień Kultury Zdrowotnej

Dni Kultury Rolnej

Małgorzata A. Ciosmak, Elżbieta Kuśmiderska: Urzędowska Komisja „Boni Ordinis” początku XXI wieku

„Laur Konserwatorski 2005” dla parafii Boby

Anna Wnuk: 600 lat parafii Popkowice

Marianna Parczyńska: „Klub jakich mało”

Barbara Kasprzak, Anna Płecha: Uroczystości jubileuszowe w Szkole Podstawowej w Moniakach

Ryszard Ziębiński: Nowe oblicze szkoły

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Moniakach

„Oni są naszą chlubą”

Marta Parczyńska: Drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej w Moniakach

 

Śladami sławnych Urzędowian

 

Małgorzata A. Ciosmak: Dzieła Jana Michałowicza

Bractwo Św. Anny w Krakowie

Małgorzata A. Ciosmak: Uczeń Jana Michałowicza z Urzędowa

 

Z KART HISTORII

 

Małgorzata A. Ciosmak: Skarb

Marian Surdacki: Kościoły św. Elżbiety i św. Otylii w Urzędowie w okresie przedrozbiorowym

Odkrycie w fundamentach kościoła

Anna Wnuk: Sto lat temu…

Nowa publikacja na temat Urzędowa

Na starej fotografii

Anna Wnuk: 90. rocznica bitwy na polach popkowickich

Małgorzata A. Ciosmak: Bitwa pod Urzędowem

Urzędów w Warszawie

Tadeusz Głusiec: Wieś ukazowa Grondy (cz. II)

Jan L. Kochanowski: Czas zagłady

Jan Surdacki: Sprawa nr 157/45 r.

 

pochodzą z ziemi urzędowskiej

 

Marek Solecki: Pamięci dr. Juliana Winklera (1900–2004)

Anna Wnuk: Inżynier Aleksander Gorajek – syn ziemi urzędowskiej, konstruktor i działacz polonijny

Inż. Konstanty Wójcik

Prof. dr hab. Stanisława Zyta Grabowska

Święcenia zakonne

Dr inż. Małgorzata Anna Ciosmak

Biskup dr Artur Grzegorz Mizińsk

Halina Danczowska: Ksiądz Ignacy Żyszkiewicz

Lech Dudziński: Zjazd rodziny Cieślickich

Jan L. Kochanowski, Małgorzata A. Ciosmak, Elżbieta Kuśmiderska: Gwarowe określenia używane przez mieszkańców Urzędowa i okolic (cd.)

 

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE

 

Irena z Kuśmiderskich Sabeł: To były dni... niezapomniane dni

Bernadetta i Krzysztof Tokarczykowie: V Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTTK

Andrzej Wasilewski: „Przez poznanie kraju do jego umiłowania”

Nowy szlak turystyczny

Przestało bić

Monika Jastrzębska: Sport w ZSO Urzędów

 

Darz Bór

 

Edward Ciosmak: Łowiectwo w Polsce – amunicja myśliwska

 

Z żałobnej karty

 

Śp. Eligiusz Gozdalski

Śp. Zyta Leszczyńska (1920–2004) – ps. „Kalina”

Józef Gałkowski: Śp. Alfreda Józefa Latos

Tablica ku pamięci śp. Kazimierza Witka

 

Okładki

 

 

|   Strona główna   |    Powrót   |    Do góry   |