Głos Ziemi Urzędowskiej 2007


Słowo wstępne

 

AKTUALNOŚCI

 

Bożena Mazik: Jubileusz „Głosu Ziemi Urzędowskiej”

Bożena Mazik: Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej

Wybory samorządowe w gminie Urzędów

Jan Woźniak: Samorząd gminy Urzędów po wyborach 2006 roku i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Dni Kultury Rolnej w gminie Urzędów

Michalina Walczak: Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

Michalina Walczak: Dni Urzędowa

Tadeusz Surdacki: Dziesiąta rocznica śmierci pierwszego prezesa Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej

Halina Kuś-Sochacka: 10. rocznica śmierci profesora Leszka Kusia

Leszek Gozdalski: Problemy zatrudnienia na terenie gminy Urzędów w latach 1999–2006

Andrzej Rolla: Od Szkoły Rolniczej do Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich

Małgorzata Bogusławska: 100-lecie Jagiellonki

 

Z KART HISTORII

 

Marian Surdacki: Śluby w parafii Urzędów w XVIII wieku

Marian Surdacki: Kościół parafialny w Urzędowie w XV–XVIII wieku

Ireneusz Płuska: Odkrycia w kościele urzędowskim

Andrzej Słowik: Święty Antoni z Padwy z Dzieciątkiem

Andrzej Słowik: Losy urzędowian – powstańców 1830 r.

Stanisław Tompolski: 100-lecie budowy kościoła parafialnego w Bobach

Anna Wnuk: Sto lat temu

Izabela z Kuśmiderskich Dzikowska: Ochronka w Urzędowie w okresie międzywojennym

Krzysztof Kołodziejczyk: Jan Gruchalski „Sokół” – komunista czy zdrajca?

 

WSPOMNIENIA

 

Jan Lucjan Kochanowski: Majątek ziemski Łopiennik (w latach 30./40. XX wieku)

Konstanty Wójcik: Urzędowiak w obronie Warszawy

Konstanty Wójcik: Napiętnowani żołnierze AK

Aleksander Brzusek: Wspomnienia wychowanka gimnazjum i liceum urzędowskiego

Remigiusz Janowski: Wspomnienia lekarza wiejskiego

 

OSOBY ZNANE I MNIEJ ZNANE

 

Anna Wnuk: Rzeźbiarz i malarz Kazimierz Bieńkowski, który pozostawił ślady na ziemi urzędowskiej

Tadeusz Surdacki: Artysta malarz Stanisław Surdacki

Jarosław Andrzej Gozdalski: Nikodem Gozdalski w pamięci wnuka

Zdzisław Latos: Stefan Peimel i Wacław Gozdalski – zasłużeni nauczyciele

Marianna Parczyńska, Katarzyna Tomaszewska: Waldemar Rzepecki

Małgorzata Ciosmak: Ryszard Szociński – bieszczadzki poeta z Urzędowa

 

POEZJA URZĘDOWSKA

Credo

może mi kilka daruje Pan lat

Podróż

Kirkut

Ziemia urzędowska

 

ROZMAITOŚCI

 

Domicela Pomykalska-Wośko: Matka Boska Urzędowska

Grzaniec Marcina z Urzędowa

Elżbieta Kuśmiderska, Marianna Parczyńska: Echa 600-lecia Urzędowa

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 

Śp. Ks. Jacek Żórawski (1926–2007)

Śp. Ks. kan. Jan Wielgus (1942–2007)

Śp. Kazimiera Sowińska (1928–2006)

 

 

Widok okładek II, III, IV

 

|   Strona główna   |    Powrót   |    Do góry   |