Głos Ziemi Urzędowskiej 2008


 

Słowo Redaktora

 

AKTUALNOŚCI

 

Marian Surdacki: Jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza kanonika Aleksandra Bacy

Jan Woźniak: Osiągnięcia gminy Urzędów w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w tym bezzwrotnych funduszy unijnych

Tomasz Wyka: Jan Wozniak - doświadczony i skuteczny samorządowiec

Marek Romański: Prace remontowo-budowlane na terenie parafii pw. św.Mikołaja w Urzędowie w roku 2007

Marian Surdacki: Praca magisterska o Urzędowie

Alicja Ostrowska, Marianna Parczyńska:„Złote gody" Orląt Lwowskich

Anna Wnuk: Aktualności

Domicela Pomykalska-Wośko: Dni Kultury Zdrowotnej w Urzędowie w latach 2005-2007

Nowa publikacja prof. Mariana Surdackiego na temat Urzędowa

Marta Fazekas: Nadudvar - miasto partnerskie Urzędowa

Tomasz Wyka: Współpraca partnerska z Węgrami

 

Z KART HISTORII

Marian Surdacki: Zgony i pogrzeby w Urzędowie w XVII-XVIII wieku

Marian Surdacki: Szpital św. Ducha i św. Leonarda w Urzędowie w XV-XIX wieku

Grażyna Michalska, Łukasz Michalski: Unikalne fortyfikacje Urzędowa jako część ponadregionalnego dziedzictwa sztuki militarnej

Małgorzata Anna Ciosak: 10 stycznia 1538 roku w Padwie

Kazimiera Gawdzik: Szkoła elementarna w Urzędowie w latach 1830-1866

Andrzej Słowik: Leon Uirich

Tadeusz Surdacki: Pas Semena Petlury?

Anna Wnuk: Sto lat temu... Obserwacje Piotra Żaka

Elżbieta i Zdzisław Winklerowie: Publiczna 7-klasowa Szkoła Powszechna „Jagiellońska" w Urzędowie w latach 1923-1939

Wojciech Sadowski: Budowniczowie Szkoły Podstawowej w Urzędowie 1946-1948

Krzysztof Kołodziejczyk: Bezpieka wobec ks. Dominika Maja proboszcza parafii Boby

ks. Aleksander Baca: Charakterystyka ludności Urzędowa na przełomie lat 60./70. XX w. Analiza socjologiczna

Leszek Gozdalski: Refleksje rocznicowe

 

WSPOMNIENIA

Konstanty Wójcik: Lata szkolne chłopca z Bęczyna (w Urzędowie) 1925-1939

Stefan Rolla: Z „Pokrzywia" na trybunę Kongresu Stanów Zjednoczonych

Włodzimierz Pajdowski: Z Wołynia do Urzędowa

Włodzimierz Pajdowski: Tropiony przez UB

Stanisław Podgajny: Wspomnienia lotnicze

Jan Lucjan Kochanowski: Łopiennickie miscellanea

abp Stanisław Wielgus: Moja pamięć o Janku

 

OSOBY ZNANE I MNIEJ ZNANE

Małgorzata Anna Ciosmak: Pamięci Piotra Pomykalskiego w 70. rocznicę śmierci

Aneta Wronka, Anna Wnuk: Z rodzinnego Ostrowa do Ameryki. Wspomnienie o ks. Kazimierzu Wronce

Marian Surdacki: Bogusław Oblewski - piłkarz z Bęczyna, mistrz Polski

Marian Surdacki: Miał być medykiem, został prawnikiem

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Tadeusz Surdacki: Pamięci Heleny i Mariana Przybylskich

Elżbieta Kuśmiderska: Sp. Andrzej i Leszek Gajewscy

Marian Surdacki: Śp. Jan Dudzic (1949-2007)

 

Widok okładek II, III, IV

 

|   Strona główna   |    Powrót   |    Do góry   |