Głos Ziemi Urzędowskiej 2010

Głos Ziemi Urzędowskiej 2010

 

SPIS TREŚCI

Słowo redaktora: Rok jubileuszy w cieniu Katynia

 

 

AKTUALNOŚCI

Tomasz Wyka: Działalność Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w 25-leciu

Tadeusz Surdacki: Spojrzenie na 25 lat działalności TZU

ks. Aleksander Baca: Kazanie wygłoszone w dniu 12 maja 1985 r. w kościele parafialnym św. Mikołaja w Urzędowie

Marian Surdacki: Z życia ruchu regionalnego

Leon Dyczewski: Etos regionalistów Rzeczypospolitej

Jan Woźniak: 20-lecie samorządu w gminie Urzędów – wystąpienie na uroczystej sesji Rady Gminy 29 maja 2010 r.

Leszek Gozdalski: Kronika wydarzeń 2009 r.

Ewelina Jacniacka: Dni Urzędowa 2009

Ewelina Jacniacka: Dożynki Powiatowe

Tomasz Wyka: Dni Kultury Rolnej

Elżbieta Gąsiorowska: Powiatowo-gminna inauguracja roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie

Anna Wnuk: Szlachetny dar, który od 150 lat kształtuje młode umysły

Marian Surdacki: Parlamentaryzm szlachecki w Urzędowie

Małgorzata Ciosmak: VI Lubelski Festiwal Nauki „Nauka techniką życia”

Małgorzata Ciosmak: 10 kwietnia 2010 r. – o tej dacie trudno będzie zapomnieć

 

Z KART HISTORII

Marian Surdacki: Korzenie samorządu miejskiego w Urzędowie

Henryk Gmiterek: Cesarskie poselstwo w Urzędowie

Marian Surdacki: Przemoc fizyczna i zniesławienia w staropolskim Urzędowie

Piotr Paweł Gach: Instytucje życia społecznego w Urzędowie w XIX wieku

Józef Baran: Zdjęcia z Urzędowem?

Marian Surdacki: To jednak Urzędów

Bronisław Mikulec: Urzędów w latach I wojny światowej

Anna Wnuk: Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej z Urzędowa i okolic

Zbigniew Zaporowski: Urzędów w okresie Drugiej Rzeczpospolitej 1918–1939

Anna Wnuk: Uroczystości pogrzebowe śp. Leona Hempla

Stanisław Surdacki „Ambroży”: Pamiętny dzień Urzędowa i jego okolic

Monika Momot: Szkolnictwo w Bobach w XX wieku

Krzysztof Kołodziejczyk: Przykład powojennej walki o zachowanie nauczania religii na ziemi urzędowskiej

ks. Aleksander Baca: Praktyki religijne katolików Urzędowa na przełomie lat 60./70. XX wieku

 

WSPOMNIENIA

Wspomnienia Dominika Wośki

Kazimierz Cieślicki: Odpust w Urzędowie (1918–1939 r.) – obrazek obyczajowy

Kazimierz Cieślicki: Wspomnienia szkolne sprzed pół wieku

Albert Musiał: Trochę wspomnień…

Józef Baran: Moje pasje

Marian Surdacki: Chociaż odeszli, lecz we mnie są. Wspomnienie o prof. Gabriele De Rosa

Marian Surdacki: I spełnił się sen. Wspomnienie o Lechu Kaczyńskim

 

OSOBY ZNANE I MNIEJ ZNANE

ks. Aleksander Baca: Ks. Antoni Feręzewicz (1871–1942) – proboszcz parafii w Urzędowie w latach 1928–1933

Ks. kanonik Antoni Pajdowski

Andrzej Rolla: Władysław Rolla – uczestnik wojny polsko-sowieckiej

Anna Wnuk: Adam Piasecki – ziemianin i zapomniany parlamentarzysta z Popkowic

Anna Wnuk: Lekarz Stefan Franciszek Wąsowski. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej

Bożena Mazik: Sylwetka Jana Gajewskiego z Bęczyna

Marian Surdacki: Kazimierz Cieślicki (1925–1986). Zwyczajny – niezwykły człowiek

Zofia Wronka-Mitrut: Józefa Katówna-Wronkowa (1904–1997) – nauczyciel z powołania

Izabela Danuta Czernikiewicz: Kolejny profesor związany z Urzędowem

Andrzej Słowik: Pilot Konrad Madej

 

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE

Michał Barabasz: W 60 dni po Bałkanach

Jan Lucjan Kochanowski: Z pielgrzymką do „Gospy Majki” w Medjugorie

Justyna Gajewska: Sanktuarium świętej Otylii – zwyczaje, praktyki i formy kultu

Dorota i Mariusz Hetman: Śluby pielgrzymów u św. Otylii

 

ROZMAITOŚCI

Anna Wnuk: Poezja Zofii Żak

Andrzej Słowik: 150. numer „Bractwa”

Bogusław Parczyński: 5 lat Klubu…

Elżbieta Kuśmiderska, Irena Sabeł: Katyń – miejsce kaźni

Elżbieta Kuśmiderska: Żołnierska dola

Katarzyna Tomaszewska: „Krent” – kabaret rodem z Urzędowa (1984–1991)

Marian Surdacki: Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609–2009, pod red. M. Surdackiego

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Lek. med. Wojciech Serafin. Takim Go zapamiętałem

Śp. lek. med. Wojciech Serafin – lekarz, społecznik, dyrektor SP ZOZ w Urzędowie

Wspomnienie śp. lek. med. Wojciecha Serafina

Pożegnanie śp. Stefana Rolli

Wspomnienie o lekarzu Wiesławie Pękalskim

Śp. Bogumiła Barwa-Ściegienna

 

Widok okładek:

I , II , III, IV ,

Wkładki:

25 lat Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej

Inwestycje 20-lecia samorządu w gminie Urzędów