Ziemio kresowa ty nieugaszony zniczu, Feniksie wstający z popiołów…

J. Narbutt

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Klub w Urzędowie zrodziło się:
–         z potrzeby serca;
–         pod wpływem sympatii do lubelskich lwowiaków z TMLiKPW, współpracujących z Towarzystwem Ziemi Urzędowskiej;
–         z racji nadania Zespołowi Szkół w Urzędowie imienia Orląt Lwowskich;
–         z chęci poznania ziemi naszych przodków, gdzie rozgrywały się ważne wydarzenia dziejowe, opisane w literaturze.

Zebranie założycielskie Klubu odbyło się 1 czerwca 2004 r. w obecności członków lubelskiego TMLiKPW. Wówczas został wybrany I zarząd, w skład którego weszli:

 • Bogusław Parczyński – prezes (dwie kadencje)
 • Andrzej Rolla – wiceprezes
 • Marianna Parczyńska – sekretarz
 • Longina Dzikowska – skarbnik
 • Henryka Paszkowska – członek
 • Waldemar Rzepecki – członek

Aktualnie Klub liczy 36 członków (na początku swego istnienia 15) i wielu sympatyków. W zarządzie Klubu  zasiadają:

 • Irena Sabeł – prezes
 • Bogusław Parczyński – wiceprezes
 • Elżbieta Smolińska – sekretarz
 • Maria Nawrocka – skarbnik
 • Helena Grzebuła – członek
 • Jan Surdacki – członek

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 WITAMY               NASZA DZIAŁALNOŚĆ               WYCIECZKI               KONTAKT     

 

Copyright © Gminny Ośrodek Kultury – Urzędów 2014