XV Urzędowski Rodzinny Rajd Rowerowy

25 czerwca 2023 r. 
W rajdzie uczestniczyło ok 300 osób.. Do wyboru było trzy trasy. Ta edycja odbywała się pod hasłem ,,Wakacje – bezpiecznie zdrowo beznałogowo”. Organizatorami byli: Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski i Ośrodek Kultury w Urzędowie. Postój i poczęstunek mieliśmy na boisku szkolnym przy dawnej szkole w Rankowskim. Dodatkową atrakcją i zarazem niespodzianką był rowerowy pokaz w wykonaniu Trial Event Mateusz Kowalczyk. Akrobacje, skoki i inne wariacje na rowerze wzbudziły podziw zwłaszcza u młodzieży.
Rozlosowaliśmy również fajne upominki, w tym także rower i wiele innych gier, upominków i gadżetów. Większość tych nagród sfinansowana w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2025, za co serdecznie dziękujemy  szczególnie p. Justynie Cieślickiej.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Kraśniku i Panu Staroście Andrzejowi Rolli za wsparcie finansowe rajdu.
Dziękujemy Państwu Małgorzacie i Pawłowi Komaszkom, właścicielom sklepu Bud-Mat w Urzędowie za przekazanie wielu rowerowych gadżetów. Dziękujemy także Policji z Komendy Powiatowej w Kraśniku za znakowanie rowerów, zabezpieczanie rajdu i dbanie o bezpieczny przejazd wszystkich uczestników.
Dziękujemy również naszym niezawodnym strażakom z OSP w Urzędowie za zabezpieczanie tras.
Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na kolejnym już XVI rajdzie… w sierpniu.