Filie Biblioteki Publicznej w Urzędowie wznawiają działalność

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 ( poniedziałek ) działalność filii bibliotecznych: Boby, Moniaki i Popkowice zostaje wznowiona.

Zapraszamy po przerwie do ponownego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

  1. Z usług biblioteki można korzystać po uprzedniej dezynfekcji rąk. Użytkownik powinien posiadać rękawiczki ochronne oraz osłonięte usta i nos
  2. W bibliotece może przebywać jedna osoba wypożyczająca, pozostali oczekują przed wejściem zachowując bezpieczną odległość (min. 2 m )
  3. Nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, książki podaje bibliotekarz
  4. Nie można również korzystać z Internetu
  5. Książki poddane zostaną 14-dniowej kwarantannie w wydzielonym do tego celu miejscu . Po upływie tego czasu książki ponownie  będą włączone do księgozbioru
  6. Po wizycie każdego użytkownika, blat na którym były odkładane książki zostanie zdezynfekowany

Godziny otwarcia placówek pozostają niezmienione.