Biblioteka Publiczna w Urzędowie wznawia działalność

Po pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku, Dyrektor OK w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęli decyzję o ponownym otwarciu Biblioteki Publicznej w Urzędowie od dnia 18.05.2020 r.

Stosując się do wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, Biblioteka w Urzędowie w następujący sposób została przygotowana na przyjęcie  użytkowników:

– w wejściu głównym do budynku umieszczono stolik z płynem do dezynfekcji rąk i instrukcją jak prawidłowo dezynfekować ręce, również taki płyn został przygotowany w samym pomieszczeniu biblioteki,

– w miejscu odbioru książek zamontowano przesłonę oddzielającą czytelnika od bibliotekarza,

– miejsce dla użytkowników zostało oddzielone od księgozbioru rozciągniętą taśmą,

– dla Użytkowników została przygotowana informacja usług korzystania z biblioteki:

 

  1. Z usług biblioteki można korzystać po uprzedniej dezynfekcji rąk. Użytkownik powinien posiadać rękawiczki ochronne oraz osłonięte usta i nos
  2. W bibliotece może przebywać jedna osoba wypożyczająca, pozostali oczekują przed wejściem zachowując bezpieczną odległość (min. 2 m )
  3. Nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, książki podaje bibliotekarz
  4. Nie można również korzystać z Internetu
  5. Książki poddane zostaną 14-dniowej kwarantannie w wydzielonym do tego celu miejscu . Po upływie tego czasu książki ponownie  będą włączone do księgozbioru
  6. Po wizycie każdego użytkownika, blat na którym były odkładane książki zostanie zdezynfekowany

 

    Godziny otwarcia Biblioteki Publicznej w Urzędowie pozostają niezmienione :

poniedziałek-piątek   8 – 16 

Filie biblioteczne : Boby, Moniaki, Popkowice nadal pozostają nieczynne.