Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej zostało założone w 1984 roku. Postawiło sobie do realizacji następujące cele: upamiętnienie historii i ludzi ziemi urzędowskiej, renowacja pomników i zabytków kultury, utworzenie placówki muzealnej, promowanie urzędowskiego garncarstwa, działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska, promowanie nowoczesnej myśli rolniczej, prowadzenie działalności wydawniczej i innej.

Cele te realizowane są we współpracy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami i organizacjami, poprzez organizowanie: Dni Urzędowa, Tygodnia Kultury Zdrowotnej, Dni Kultury Rolnej, sesji popularnonaukowych, działalności wydawniczej.

Z inicjatywy Towarzystwa od 1997 roku wydawany jest rocznik „Głos Ziemi Urzędowskiej”. Oprócz „Głosu” wydawane są „Zeszyty niebieskie” – broszury monotematyczne, zawierające materiały z dziejów Urzędowa oraz tzw. „Zielone Zeszyty” dotyczące ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Staraniem Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej wydana została w 2011 r.  monografia „Dzieje Urzędowa”.

Wydawnictwa: