XV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny

W dniach 1-3 października odbywał się w OK Urzędów XV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny.
Pierwszy dzień Zjazdu


Dzień drugi Zjazdu – Walne Zgromadzenie


Trzeci dzień Zjazdu – promocja TZU i miasta Urzędowa, msza św., zakończenie Zjazdu