XVI Urzędowski Rodzinny Rajd Rowerowy

27 sierpnia 2023 r.

Rajd współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz firmę OX2, a także w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 w ramach akcji WAKACJE – BEZPIECZNIE, ZDROWO, BEZNAŁOGOWO. Trasa liczyła 24 km i przebiegała przez teren gdzie powstaje farma wiatrowa. Po drodze także  krótki przystanek przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu koncentracyjnego „Budzyń”, oraz wszystkich pomordowanych na terenie fabryki amunicji podczas II wojny światowej . Na metę – plac przy ZS im. Orląt Lwowskich, szczęśliwie dotarli wszyscy uczestnicy. Tam czekał na nich piknik z kiełbaskami i losowanie upominków, w tym 2 rowerów ufundowanych przez GPPiRPA oraz PN i firmę OX 2. Nagrody główne rowery wręczył Szczepan Jagiełło sekretarz Gminy Urzędów. Dziękujemy Policjantom z Powiatowej Komendy Policji w Kraśniku oraz strażakom z OSP w Urzędowie za zabezpieczanie rajdu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.