VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urzędowie

10 maja 2022 r.