V Wieczór Kolęd

12 stycznia 2020 r. odbył się w OK Urzędów V Wieczór Kolęd.
Wystąpili: Orkiestra OSP Urzędów, Kinga Wołoszyn, zespoły działające w OK