Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie z dr inż. Małgorzatą Ciosmak – współautorką książki „Leon Urlich 1811-1885 Poeta i patriota”
– 22 listopada 2019 r. – OK Urzędów