Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Urzędowie

3 maja 2024 r.

Uroczystości rozpoczęliśmy mszą świętą za Ojczyznę. Przedstawiciele organizacji i instytucji powiatowych i gminnych jak również wojewódzkich złożyli wiązanki przy pomniku Anioła Wolności. Swoją obecnością zaszczyciła nas Poseł na Sejm RP Anna Baluch. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości na czele z Panią Poseł i burmistrzem Urzędowa, zatańczyli na Rynku narodowy taniec polski polonez, który poprowadzili wodzireje Małgorzata i Sławomir Łakomi, mieszkańcy miejscowości Boby gmina Urzędów. Dziękujemy serdecznie dzieciom ze szkół z terenu naszej gminy, które tak licznie wzięły udział w tańcu oraz nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do tego wydarzenia. Te wspaniałe dzieciaki uświetniły naszą uroczystość i nadały jej rangi. Dziękujemy Strażakom i Policji, Orkiestrze Strażackiej z kapelmistrzem Tadeuszem Sabłem, pocztom sztandarowym, Paniom z KGW, Markowi Ambrożkiewiczowi Komendantowi Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Urzędowie, Stowarzyszeniu Miłośników Koni PODKOWA z prezesem Tomaszem Nowaczyńskim oraz zespołowi Vox Celestis z instr. Janem Kowalem. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i gościom za udział.