Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

Urzędów, 11 listopada 2019 r.