Misterium Męki Pańskiej

Wielki Piątek – 15 kwietnia 2022

Misterium Męki Pańskiej – misterium religijne o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Na Urzędowski Rynek wyszedł lud jerozolimski. Przed Piłatem stanął Jezus, oskarżany przez faryzeuszy i kapłanów żydowskich. Rzymscy żołnierze powiedli Jezusa na Golgotę – na Wały Urzędowskie. Organizatorzy: Parafia św. Mikołaja w Urzędowie, Gmina Urzędów i Ośrodek Kultury w Urzędowie. Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Starostę Kraśnickiego Andrzeja Rollę. Patronat medialny: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Plus, Goniec Gazeta Powiatowa, Kraśnik 24pl, Gość Niedzielny.
Bierzemy udział w programie Samorządu Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem”. Celem programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych. W role ludu jerozolimskiego wcielili się mieszkańcy gminy Urzędów – 120 osób. Wydarzenie rozpoczęło się przy ratuszu sceną, w której Judasz za 30 srebrników sprzedaje i zdradza Jezusa. Kolejne sceny to: ostatnia wieczerza z udziałem 12 apostołów, wskazanie przez Judasza Jezusa i oddanie go w ręce arcykapłanów żydowskich i Rzymian, zaparcie się Piotra, biczowanie Jezusa i skazanie na śmierć. Następnie była przedstawiona droga Jezusa z krzyżem na ramionach na Golgotę (Wały Urzędowskie) pod eskortą żołnierzy rzymskich. Po drodze Jezusa z krzyżem na ramionach, były odgrywane poszczególne sceny drogi krzyżowej. W końcowych scenach Pan Jezus został do krzyża przybity, na którym umiera. Ostatnia scena to zdjęcie Jezusa z krzyża i złożenie Jego ciała do grobu.

Fot. Justyna Cieślicka – UM w Urzędowie