Misterium Męki Pańskiej

Wielki Piątek – 7 kwietnia 2023