Jubileusz KGW Moniaki

3 lutego 2024 r.
Jubileusz 65-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Moniakach – fotorelacja