Dni Kultury Zdrowotnej

9-12 listopada 2023 r.

Dni Kultury Zdrowotnej 2023 za nami. W niedzielne popołudnie odbyło się ostatnie już spotkanie z tej okazji. Wykłady o zdrowiu, kondycji i profilaktyce wygłosili: kierownik SPZOZ w Urzędowie lek. med. Iwona Pawłowska oraz lek. med. Piotr Dąbrowski z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej, Szpital – Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej. Jednocześnie na sali trwały warsztaty kulinarne pt. ,,Zdrowie na talerzu, wspólne gotowanie i degustacja” prowadzone przez super kucharza Zygmunta Siegiedę. W tym dniu był również z nami Zespół rekrutacyjny z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie. Współorganizatorzy wydarzenia: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, Stowarzyszenie Trzeźwościowe PŁOMYK. Dziękujemy serdecznie Justynie i Małgorzacie Rej za bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim za obecność.