Uroczystość odsłonięcia muralu na podstawie obrazu Zygmunta Rozwadowskiego „Bitwa I Brygady Legionów z wojskami rosyjskimi w Urzędowie w lipcu 1915 roku (Belina pędzi Moskali z Urzędowa)”, upamiętniającego bitwę pod Urzędowem w czasie I Wojny Światowej, bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego

www.lubelskie.pl