Z uwagi na panujące warunki obserwacyjne – tzw. „białe noce”, możliwość pracy w terenie i przy użyciu teleskopu jest bardzo ograniczona. Przewidujemy rozpoczęcie spotkań o godz. 20.00 w sali Ośrodka Kultury. Zajęcia odbywać się będą przy użyciu pomocy multimedialnych. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia w sali widowiskowej OK prowadzone są z zachowaniem bezpiecznych odległości, użycia masek ochronnych i ograniczonej liczby uczestników spotkania. Praca w terenie jest możliwa ok. godz. 23.00.