Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Inwestycje 20-lecia samorządu w gminie Urzędów

Modernizacja Rynku

Okres realizacji: 2006–2009 r.

Most na rzece Urzędówce w rejonie młyna Lamenta

Nakłady ogółem: 380 tys. zł

Kwota dofinansowania: 250 tys. zł

Okres realizacji: 2004 r.

Zbiornik wodny w Skorczycach

Nakłady ogółem: 350 tys. zł

Kwota dofinansowania: 105 tys. zł

Okres realizacji: 2006–2008 r.

Obiekty sportowo-rekreacyjne w Skorczycach

Nakłady ogółem: 387 tys. zł

Kwota dofinansowania: 330 tys. zł

Okres realizacji: 2007–2008 r.

Rozbudowa ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie oraz nowe pomieszczenia lekcyjne i zaplecze żywieniowo-stołówkowe

Nakłady ogółem: 727 tys. zł

Kwota dofinansowania: 256 tys. zł

Okres realizacji: 2001–2003 r.

Termomodernizacja i gruntowny remont budynku Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich i Gminnego Przedszkola Publicznego w Urzędowie

Nakłady ogółem: 800 tys. zł

(udział powiatu kraśnickiego: 350 tys. zł)

Możliwość umorzenia kredytu: 146,4 tys. zł

Okres realizacji: 2009 r.

Budowa nowej Szkoły Podstawowej kl. I–IV w Bęczynie

Nakłady ogółem: 267 tys. zł

Kwota dofinansowania: 25 tys. zł

Okres realizacji: 2004–2005 r.

Termomodernizacja i gruntowny remont budynku Szkoły Podstawowej w Bobach Kolonii

Nakłady ogółem: 223 tys. zł

Kwota dofinansowania: 22 tys. zł

Okres realizacji: 2006 r.

Termomodernizacja budynku i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Moniakach

Nakłady ogółem: 410 tys. zł

Kwota dofinansowania: 222 tys. zł

Okres realizacji: 2003–2004 r.

Przebudowa dachu i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Leszczynie

Nakłady ogółem: 579 tys. zł

Kwota dofinansowania: 62 tys. zł

Okres realizacji: 2007–2009 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie po nadbudowie i modernizacji obserwatorium astronomicznego

Nakłady ogółem: 75,1 tys. zł

(część funduszy pochodzi z opłat za sprzedaż

alkoholu na terenie gminy Urzędów)

Okres realizacji: 2005 r.

Droga powiatowa – Boby Kolonia

Nakłady ogółem: 177 tys. zł

Kwota dofinansowania: 82 tys. zł

Okres realizacji: 2008 r.

Droga wojewódzka wraz z chodnikiem – Urzędów, ul. Partyzantów

Nakłady ogółem: 204 tys. zł

Kwota dofinansowania: 108 tys. zł

Okres realizacji: 2006–2008 r.

Droga gminna – Metelin

Nakłady ogółem: 233 tys. zł

Kwota dofinansowania: 100 tys. zł

Okres realizacji: 2008 r.

Samochód do przewozu niepełnosprawnych uczniów

Nakłady ogółem: 139 tys. zł

Kwota dofinansowania: 90 tys. zł

Okres realizacji: 2008 r.

Ośrodki Zdrowia w Popkowicach i w Moniakach

Okres realizacji: 2001–2004 r.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Urzędowie

Nakłady ogółem: 36 tys. zł

Kwota dofinansowania: 26 tys. zł

Okres realizacji: 2008 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Urzędowie

Nakłady ogółem: 368 tys. zł

Kwota dofinansowania: 276 tys. zł

Okres realizacji: 2009–2010 r.

Remont budynku wielofunkcyjnego w Popkowicach

Nakłady ogółem: 51,6 tys. zł

Okres realizacji: 2005 r.

Wąwóz lessowy – Wierzbicki Dół I i II etap (fot. z prawej: przed remontem)

Nakłady ogółem: 302 tys. zł

Kwota dofinansowania: 210 tys. zł

Okres realizacji: 2007–2008 r.