Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


25 lat Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej

Uczestnicy I Walnego Zgromadzenia TZU, 1985 r.Zarząd Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, 1991 r.Dni Urzędowa, 1991 r.Uroczystości przy pomniku Tadeusza Kościuszki, 1991 r.Dni Urzędowa, 1995 r. – w pierwszym rzędzie od lewej: Tomasz Wyka, Antoni Sochal oraz Wojciech SerafinDzień Konsultacji Medycznych, lata 90. XX w.Dzień Konsultacji Medycznych, 2004 r.Składanie wieńców na grobach członków TZUDni Urzędowa – Warsztaty Garncarskie – stoisko z wyrobami ceramicznymiDni Kultury Rolnej 2005 – słuchacze wykładu w sali Gminnego Ośrodka KulturyObchody 600-lecia Urzędowa w 2005 r. – delegacja Towarzystwa przed pomnikiem 600-lecia, od lewej Marian Surdacki, Małgorzata Ciosmak i Tomasz WykaWójt gminy Urzędów Jan Woźniak wręcza medale 600-lecia członkom TZUDni Urzędowa 2007 – zwiedzanie wystawWystawa wydawnictw TZUDni Urzędowa 2008 – parada powozów20 numerów „Głosu Ziemi Urzędowskiej”