Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Leszek Gozdalski

Kronika wydarzeń 2009 r.

Styczeń

11.01. W sali GOK odbył się występ Koła Gospodyń Wiejskich z Moniak ze spektaklem obrzędu ludowego pt. Wigilia. Po występie teatru obrzędowego z koncertem kolęd wystąpił chór „Vox Celestis”, a dodatkowo publiczność wysłuchała wierszy wigilijnych w wykonaniu Daniela Ziary – członka Koła Recytatorskiego GOK.

11.01. Miała miejsce wystawa zbiorów Klubu Kolekcjonera, poszerzona o prace rękodzieła artystycznego wykonane przez panie działające w Klubie Rękodzieła Artystycznego „Szydełko” oraz eksponaty z różnych krajów Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci skupionych przy urzędowskiej parafii.

17.01. Odbyło się Noworoczne Spotkanie Kobiet. Honorowymi gośćmi była delegacja węgierska. Bawiło się około 270 kobiet.

22.01. W Zespole Szkół im. W. Jagiełły w Urzędowie zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci dla licznie przybyłych gości przedstawiły program artystyczny.

Luty

W okresie ferii zimowych Koło Miłośników Astronomii im. Jana Heweliusza zorganizowało „Ferie pod gwiazdami”, w ramach których urzędowskie obserwatorium odwiedziły grupy młodzieży z Ostródy, Niedrzwicy, Annopola i Ostrowa.

15.02. W sali GOK wystąpił zespół kabaretowy z premierowym występem poświęconym „Walentynkom”.

17.02. Odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu dwuletniej działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie.

W dniach 16–20.02. miały miejsce w gminie Urzędów Dni Kultury Rolnej, podczas których mieszkańcy Urzędowa mogli się zapoznać z problemami bezrobocia na terenie gminy, z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, z technologią uprawy krzewów jagodowych, z programami dotyczącymi rolnictwa i rozwoju wsi realizowanymi przez różne instytucje w naszym regionie.

20.02. Zorganizowano w ramach Dni Kultury Rolnej Dzień Sadowniczy.

Marzec

08.03. Z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury zostało zorganizowane spotkanie integracyjne pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespołów artystycznych działających na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły członkinie zespołu ludowego „Kowalanki” z Kowalina. Uroczystość uświetniły zespoły artystyczne z Moniak, Bobów, chór „Vox Celestis” oraz kabaret z ośrodka kultury. Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych Mirosława Mroza z Moniak oraz prac wykonanych przez panie z Klubu Rękodzieła Artystycznego „Szydełko”.

13.03. W ZSO w Urzędowie odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej dziewcząt „Gimnazjada”, w której drużyna z gimnazjum urzędowskiego zajęła pierwsze miejsce.

29.03. Odbył się parafialny kiermasz palm i ozdób świątecznych na rzecz misji.

Kwiecień

02.04. Po mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji papieża Polaka odbyła się wieczornica dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, na którą złożyły się wiersze Marka Michała Kołbuka recytowane przez Kingę Wośko i Daniela Ziarę przy akompaniamencie Jana Kowala.

03.04. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Urzędowa.

03.04. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie odbył się VI Turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar wójta gminy Urzędów.

16.04. W GOK odbył się turniej gminny XXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego.

Maj

03.05. Miały miejsce uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, na które złożyły się między innymi: montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich, koncert chórów OSP i „Vox Celestis” oraz występ zespołu wokalno-muzycznego GOK. Obchodom towarzyszyła wystawa prac plastycznych Mirosława Mroza „Urzędów dawniej”.

10.05. W sali GOK odbyły się eliminacje powiatowe do 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Eliminacjom towarzyszyła wystawa rękodzieła Klubu „Szydełko” z GOK, wystawa plastyczna Mirosława Mroza i wystawa Klubu Kolekcjonera.

30.05. Podczas Dni Urzędowa odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” 29 parom z terenu gminy Urzędów, które wstąpiły w związek małżeński ponad pół wieku temu.

30–31.05. Obchodzono Dni Urzędowa, podczas których odbył się wieczór wspomnień z okazji 25-lecia TZU, zawody wędkarskie o puchar wójta gminy Urzędów na zbiorniku wodnym w Skorczycach, można było również zwiedzać obserwatorium astronomiczne i zobaczyć wystawę meteorytów.

31.05. Po uroczystej mszy świętej posadzono pamiątkowy dąb Kapituły „Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa” przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, zorganizowano dla dzieci i młodzieży zawody samochodowe i pokazowe jazdy quadami. Na boisku odbył się festyn, podczas którego najmłodsi widzowie obejrzeli program „Maskarada bajek”, po którym zaprezentowały się: chór „Vox Celestis”, zespół „Strumień” i „Yanosh Baran Band”. Gwiazdą wieczoru był kabaret „XXL” – Darek Gnatowski, Julita Kożuszek oraz Jan Jakub Należyty. Dodatkowo miały miejsce konkursy i pokazy rękodzieła artystycznego.

Czerwiec

01.06. Klub Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Urzędowie obchodził 5 lat swojej działalności.

06.06. Miał miejsce na boisku sportowym w Skorczycach festyn rekreacyjno-sportowy.

07.06. Odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których w Urzędowie wygrał PiS.

11.06. Procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy na Rynku w Urzędowie.

17.06. Na boisku szkolnym w Bęczynie miał miejsce piknik rodzinny, na którym uczniowie szkoły gościli swoich rodziców i rodzeństwo.

23.06. Ogłoszono wyniki 10. edycji konkursu na „Najładniejszy ogród przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne”.

26–28.06. W GOK miało miejsce V Seminarium Polskiej Sieci Bolidowej, na które obok miłośników astronomii z Polski przybyli goście z Węgier.

Lipiec

12.07. Na boisku szkolnym w Skorczycach odbył się turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej o mistrzostwo gminy Urzędów.

26.07. Na boisku gminnym w Skorczycach odbył się turniej koszykówki ulicznej „Street Basket” 2009.

Sierpień

09.08. Na boisku w Skorczycach odbył się turniej piłki nożnej o mistrzostwo gminy Urzędów.

Wrzesień

01.09. Powiatowo-gminna inauguracja roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie, na której byli obecni przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i oświatowych oraz delegacje wszystkich szkół powiatu kraśnickiego wraz z pocztami sztandarowymi. Goście, pracownicy szkoły, rodzice obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów.

04–06.09. Odbyły się XVI Międzynarodowe Warsztaty Garncarskie, na które oprócz garcarzy z kraju przybyli goście z Węgier, Litwy i Ukrainy. Warsztatom towarzyszyły wykłady poświęcone historii garncarstwa w Polsce i w mieście Nádudvar na Węgrzech oraz wystawa wyrobów garncarskich.

06.09. W Urzędowie odbyły się Dożynki Powiatowe, podczas których występowały zespoły artystyczne z powiatu kraśnickiego, wieczorem wystąpił znany zespół „UNIVERSE”, który zagrał swoje najlepsze przeboje. Dożynkom towarzyszyły stoiska promocyjne gmin powiatu kraśnickiego, wystawy rękodzieła artystycznego i wyrobów XVI Międzynarodowych Warsztatów Garncarskich, pokaz sztucznych ogni i wiele innych atrakcji.

19.09. Na gminnym obiekcie sportowym w Skorczycach odbyły się zawody dla dzieci i młodzieży w indywidualnym czwórboju lekkoatletycznym.

26.09. Na boisku w Skorczycach odbyły się zawody w piłce nożnej ministrantów, w których wzięli udział ministranci z trzech parafii gminy.

Październik

04.10. W gospodarstwie agroturystycznym Urzędów, Mikuszewskie 18 zostało zorganizowane „Święto pieczonego ziemniaka”, podczas którego występował chór „Vox Celestis”.

16.10. Parafialne obchody 31. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II; montaż słowno-muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu przygotowany przez młodzież ZSO Urzędów.

23.10. W GOK odbył się turniej gminny XIII edycji Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.

29.10. W Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa: Przestrzenie szlacheckiego samorządu. Miejsca obrad sejmików i zjazdów szlacheckich w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. Mieszkańcy Urzędowa, głównie młodzież, wysłuchali wykładów naukowców z Polski i z zagranicy.

Listopad

11.11. Gminne obchody Dnia Niepodległości, które zostały uświetnione inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie; wystąpiły także zespoły działające przy GOK i OSP.

14.11. Pogrzeb śp. lek. med. Wojciecha Serafina.

20.11. W Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie odbyły się uroczystości Dnia Patrona; uroczysty przemarsz do kościoła a następnie msza święta, po mszy złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Orląt Lwowskich.

21.11. W Szkole Podstawowej w Bobach odbył się turniej tenisa stołowego ministrantów naszej gminy.

28.11. Odbył się turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych o mistrzostwo gminy Urzędów.

W 2009 roku zmodernizowano kotłownię gazową w Zespole Szkół w Skorczycach; zakończono adaptację i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Bobach Kolonii dla potrzeb realizacji unijnego programu opieki przedszkolnej dzieci 4–5-letnich; wykonano termomodernizację i gruntowny remont budynku Przedszkola w Urzędowie, w którym mieści się również Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich.

Przeprowadzono remonty dróg: w rejonie RSP Skorczyce, w Popkowicach od skrzyżowania do Domu Opieki Społecznej wraz z chodnikiem; wykonano ostatni odcinek chodnika przy drodze Kraśnik–Chodel.

Powiększono cmentarz grzebalny w Urzędowie oraz rozpoczęto grodzenie powiększonego cmentarza; wybudowano na cmentarzu w Urzędowie ołtarz polowy; parafia przejęła na własność działkę, na której znajduje się Sanktuarium Świętej Otylii.