Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Wspomnienie śp. lek. med. Wojciecha Serafina

Urzędów, nasza miejscowość, ma szczęście do dobrych lekarzy. Byli to śp. dr med. Alojzy Hevelke, lek. med. Mirosław Bortkiewicz i obecnie żegnany śp. lek. med. Wojciech Serafin.

Doktor Wojciech Serafin był darem dla ludzi chorych. Pragnę podziękować matce Zmarłego za dobre wychowanie i żonie – lek. med. Domiceli Serafin – za troskliwą opiekę podczas choroby męża. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Lublinie i podjęciu pracy, doktor kierował się myślą Seneki: non scholae sed vitae discimus (nie dla szkoły lecz dla życia uczył się). Dla życia ludzi w chorobie. Kontakt z chorym człowiekiem był nacechowany wielką życzliwością i kulturą osobistą. Dla ludzi przyjazny, miał otwarte serce. Reprezentował swoją rodzinę i zawód lekarza godnie, kierował się roztropnością. Sercem dzielił dolę i niedolę z rodziną i swoimi pacjentami z Urzędowa, a przede wszystkim jako lekarz wierzył w swoje posłannictwo. Podczas choroby odwiedzałem Go w szpitalu, był pogodny i cierpliwy. Ostatnia wizyta w szpitalu była szczególna, gdy trzymałem Go za rękę, uśmiechnął się i skłonił głowę. Tym ukłonem pożegnał mnie i całą wspólnotę urzędowską.

Pozostanie w naszej pamięci wraz z modlitwą o życie wieczne w Bogu.

mgr farmacji Henryk Dąbrowski