Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Bogusław Parczyński

5 lat Klubu...

Powstanie Klubu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Urzędowie nie jest dziełem przypadku.

Po nadaniu imienia Orląt Lwowskich Zespołowi Szkół w Urzędowie Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lublinie zaprosił urzędowian na wycieczkę szlakiem twierdz dawnej Rzeczpospolitej. W imprezie uczestniczyło osiem osób, w tym trzy pracownice tej szkoły. Urzekające piękno ziemi podolskiej, urok Kresowiaków sprawiły, że uczestnicy imprezy zainteresowali się bliżej działalnością Stowarzyszenia i zdradzali chęć przynależności do TMLiKPW.

Podczas jednego ze spotkań z członkami Zarządu Lubelskiego Marianna Parczyńska wyraziła pragnienie wstąpienia do Stowarzyszenia. Usłyszała odpowiedź, że w Urzędowie może powstać Klub Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wkrótce pomysł został zrealizowany. Odbyło się zebranie założycielskie z udziałem gości z Lublina oraz pana Jana Woźniaka wójta gminy Urzędów. Został wybrany Zarząd Klubu i rozpoczęła się działalność w oparciu o statut Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Struktury TMLiKPW są następujące: 1° Zarząd Główny we Wrocławiu; 2° Oddział w Lublinie; 3° Klub w Urzędowie.

1 czerwca 2009 r. minęło pięć lat od powstania Klubu. Rocznicowym akcentem był integracyjny wyjazd jego członków oraz lublinian zrzeszonych w TMLiKPW do Lwowa. Pięćdziesięcioosobowa grupa zwiedzała mniej znane zakątki „zawsze wiernego” miasta, podziwiała wnętrze budynku opery, oglądała spektakl pt. Cyrulik sewilski Rossiniego i biesiadowała w Domu Polskim.

Dopełnieniem rocznicowych obchodów była wycieczka na Podole w dniach 7–13 czerwca 2009 r., gdzie „Kamienni świadkowie – zamki – dzieje opowiadają”. Uczestnikami tej imprezy byli również urzędowianie (8 osób). Miłośnicy Kresów zwiedzili 20 miejscowości, m.in.: Buczacz – gdzie urodził się aktor Tadeusz Łomnicki, Kamieniec Podolski, Zbaraż, Jazłowiec, Chocim, Zaleszczyki. Turyści ciekawi Ukrainy przejeżdżali przez Tarnopol – miejsce urodzenia kierownika szkoły w Urzędowie – Stefana Peimela i generała Franciszka Kleeberga. Wspominali oficera Tadeusza Cieślickiego, pracującego przed wojną w miejscowości Skałat koło Tarnopola, zamordowanego w Katyniu.

Kończąc powyższy artykuł warto podkreślić, że Klub liczy trzydziestu członków i trzech kandydatów. Kronikę prowadzi Irena Sabeł.fot. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Klub w Urzędowie