Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Marian Surdacki

Z życia ruchu regionalnego

Miniony rok 2009 miał charakter szczególny i symboliczny dla życia ruchu regionalnego i skupionych wokół niego wielu regionalistów i lokalnych towarzystw. Był to rok jubileuszowy, w którym świętowaliśmy 100-lecie ruchu regionalnego na Lubelszczyźnie. Z tej okazji odbyła się w dniach 20–21 czerwca 2009 r. w Nałęczowie poświęcona temu tematowi konferencja popularnonaukowa. Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy, ponieważ w 2009 r. 100 lat działalności obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Organizatorem konferencji byli Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nałęczowie; współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Puławach oraz Urząd Miasta w Nałęczowie. Referaty związane z ogólną problematyką regionalną wygłosili: o. prof. dr hab. Leon Dyczewski, Etos ruchu regionalnego (tekst publikujemy na następnej stronie), dr Paweł Jusiak, Początki ruchu regionalistycznego na Lubelszczyźnie i jego rozwój w okresie międzywojennym, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie w latach 1945–1998. Pozostałe referaty dotyczyły na ogół dziejów regionalizmu w Nałęczowie. Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej reprezentowali: prezes mgr Tomasz Wyka, wiceprezes prof. Marian Surdacki oraz prezes Sekcji Lubelskiej Towarzystwa dr Domicela Pomykalska-Wośko.

Z kolei w dniach 18–20 września 2009 r. w Puławach miał miejsce XI Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Towarzyszyła mu sesja popularnonaukowa pt. Środowisko naukowe w kształtowaniu tożsamości małych ojczyzn. Honorowy patronat nad zjazdem sprawowali marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, starosta powiatu puławskiego Stanisław Kamiński oraz prezydent miasta Puławy Janusz Grobel. Obrady odbywały się w Sali Kongresowej IUNG w Pałacu Czartoryskich. Z przedstawicieli Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej uczestniczyły te same osoby co na konferencji 100-lecia ruchu regionalnego w Nałęczowie. Najważniejszym punktem obrad był wybór nowych władz Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Na jej przewodniczącego wybrano ponownie prof. dr. hab. Sławomira Partyckiego, zaś członkami Zarządu Rady zostali: Jerzy Krzyżewski, Maryla Kryk, Joanna Romanowska, Waldemar Gryta, prof. Andrzej Wac-Włodarczyk i prof. Marian Surdacki. Jednocześnie podjęto decyzję o reaktywowaniu czasopisma „Region Lubelski”. Wybrano też kolegium redakcyjne, w skład którego weszło sześciu profesorów lubelskich uczelni w tym, niżej podpisany, Marian Surdacki.