Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Anna Wnuk

Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej z Urzędowa i okolic

(Przyczynek do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 roku)

Wybierać trzeba szybko, raz jeden – na wieki.

Jeśli wolność – to twardą, bez łez i zalotów.

Kazimierz Wierzyński Listopad 1918


Wojnę Rzeczypospolitej z Rosją bolszewicką można zaliczyć do najbardziej dramatycznych, a zarazem najpiękniejszych kart dziejów oręża polskiego. Sformowane w bardzo krótkim czasie, w niezwykle trudnych warunkach, polskie siły zbrojne odniosły nad Armią Czerwoną spektakularne zwycięstwo, które ocaliło świeżo odzyskaną niepodległość, powstrzymało marsz komunizmu na Zachód, zapewniło Polsce i innym państwom środkowo-wschodniej Europy 19 lat suwerennego bytu i swobodnego rozwoju narodowego.

Do szeregów Wojska Polskiego, m.in. do jazdy, czyli kawalerii, zgłaszali się obok żołnierzy frontowych ochotnicy nie posiadający żadnego przeszkolenia wojskowego, w tym wiele młodzieży szkolnej i studenckiej. Dużo oddziałów powstało na zasadzie „skrzyknięcia się” znajomych z danego terenu. Entuzjazm pozwalał znosić fatalne warunki bytowania, brak zaopatrzenia i wyposażenia. Konie wierzchowe posiadała połowa żołnierzy, jedna trzecia nie miała butów do konnej jazdy i ciepłej bielizny, noszono różnorodne, często zużyte mundury. Mimo to złożone głównie z ochotników oddziały jazdy charakteryzowały się wysokim morale.

W 1919 r. w armii polskiej, stworzonej na fundamencie Legionów Piłsudskiego, służyło około miliona żołnierzy uzbrojonych w niemieckie karabiny, przejęte z niemieckich i austriackich arsenałów. Ciężkiej broni, w tym karabinów maszynowych oraz kilkadziesiąt samolotów, dostarczyli Francuzi, zaś Anglicy przysłali kilkadziesiąt czołgów. Oprócz tego, już w toku działań wojennych przybyła z Francji bardzo dobrze uzbrojona „błękitna armia” gen. Józefa Hallera1.

Osamotniona Polska, z symboliczną pomocą mocarstw zachodnich potrafiła zdać egzamin z patriotyzmu i wniosła duży wkład w powojenny rozwój kontynentu.

W Polsce Ludowej nie było warunków sprzyjających utrwalaniu pamięci i rzetelnym badaniom nad wojną z Rosją sowiecką, a wieloletnia cisza sprawiła, że wielu aspektów tej wojny nie można już odtworzyć i opisać. Białą plamą jest też udział mieszkańców naszego regionu w tej wojnie.

Poniższe, fragmentaryczne informacje być może przywołają wspomnienia i zachęcą do otwarcia domowych archiwów związanych z udziałem naszych przodków w wojnie z Rosją bolszewicką. Publikujemy też wykaz zebrany i opracowany w roku 1990 przez Józefa Gałkowskiego.

Lista urzędowian – uczestników wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku:

1. Ambrożkiewicz Julian – ul. Wodna

2. Bałaszek Saturnin – Zakościelne

3. Bekier Ignacy – Osada

4. Bijasiewicz Robert – Osada

5. Borowicz Aleksander – Osada

6. Bral Stefan – Osada – odzn. Krzyżem Walecznych

7. Brożek Mikołaj – Bęczyn – poległ

8. Brzóska Konstanty – ul. Wodna

9. Chudzicki Antoni – Rankowskie

10. Cieślicki Edward – Rankowskie

11. Cieślicki Feliks – Zakościelne

12. Cieślicki Stanisław – Rankowskie

13. Drzymała Józef – Bęczyn

14. Dzikowski Błażej – Zakościelne

15. Dzikowski Edward – ul. Wodna

16. Dzikowski Franciszek – Rankowskie

17. Gajewski Jan – Zakościelne

18. Gajewski Stefan – Bęczyn – poległ

19. Gajewski Władysław – Bęczyn

20. Gałkowski Stanisław – Rankowskie

21. Gałkowski Sylwester – Mikuszewskie

22. Gładkowski Bronisław – ul. Wodna

23. Goliński Walenty – ul. Wodna

24. Gozdal Konstanty – Mikuszewskie

25. Gozdalski Jan – Zakościelne – był ranny

26. Gozdalski Karol – Bęczyn – poległ

27. Gozdalski Mieczysław – Bęczyn

28. Gozdalski Nikodem – Rankowskie

29. Gozdalski Stefan – Rankowskie

30. Jacniacki Stefan – Zakościelne

31. Kowalewski Stanisław – Rankowskie – był ranny

32. Krasiński Antoni – Zakościelne

33. Krasiński Ludwik – ul. Wodna

34. Kuśmiderski Piotr – Osada

35. Łukasiewicz – Mikuszewskie – poległ

36. Marzycki Władysław – Osada

37. Masiak Aleksander – Zakościelne

38. Mazgaj Roman – Bęczyn

39. Mazik Bolesław – Rankowskie

40. Mazik Stefan – Rankowskie

41. Mazurek Jan – Osada

42. Mazurek Józef – Zakościelne

43. Miechota Antoni – Osada

44. Mital Bolesław – Zakościelne

45. Nowaczyński Aleksander – Zakościelne

46. Pajdowski Antoni – Osada

47. Pajdowski Tymoteusz – Osada

48. Paszkowski Józef – Bęczyn

49. Paszkowski Stanisław – Bęczyn

50. Piotrowski Andrzej – Góry

51. Pomykalski Piotr – Osada

52. Prokopiak Aleksander – Osada

53. Puacz Andrzej – Rankowskie

54. Puacz Tadeusz – Rankowskie – był ranny

55. Rachoń Bolesław – Bęczyn – poległ

56. Rolla Marceli – Rankowskie

57. Rolla Roman – Mikuszewskie

58. Rolla Stefan – Rankowskie

59. Rolla Władysław – Mikuszewskie

60. Rolla Władysław – Rankowskie

61. Sabeł Piotr – Rankowskie

62. Siekaczyński Józef – Osada

63. Słotwiński Edward – Zakościelne

64. Słotwiński Wacław – Zakościelne

65. Stec Jan – Osada

66. Stec Kalikst – Osada

67. Stec Wincenty – Osada

68. Surdacki Bolesław – Bęczyn

69. Surdacki Franciszek – Bęczyn – odzn. Krzyżem Walecznych

70. Surdacki Konstanty – ul. Wodna

71. Surdacki Władysław – poległ

72. Surdacki Władysław – ul. Wodna

73. Szociński Jan – Zakościelne

74. Tomaszewski Władysław – Rankowskie

75. Tracz Antoni – Rankowskie

76. Wiąckowski Stanisław – Mikuszewskie

77. Witek Ignacy – Zakościelne

78. Witek Piotr – Zakościelne

79. Wlaźlacki Jan – Rankowskie

80. Wlaźlacki Roman – Rankowskie

81. Wojtuszkiewicz Roman – ul. Wodna

82. Wojtuszkiewicz Zygmunt – Mikuszewskie

83. Wośko Antoni – Bęczyn – odzn. Krzyżem Walecznych

84. Wośko Błażej – Rankowskie

85. Wośko Ireneusz – Mikuszewskie

86. Wośko Józef – Osada

87. Wośko Stanisław – Zakościelne

88. Wośkowski Adolf – Osada

89. Wośkowski Mikołaj – Osada

90. Wyrostek Stefan – Bęczyn

91. Wyrostek Władysław – Bęczyn

92. Zdyb Jan – Osada


Źródło: Józef Gałkowski, Lista urzędowian – uczestników wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, „Bractwo” 2004, nr 85, s. 4 i „Bractwo” 2006, nr 113, s. 6.


Wielki wkład w obronę ojczyzny latem 1920 r. wniosło ziemiaństwo. Warstwa ta miała stosunkowo największy wkład finansowy w organizację obrony państwa.

Na przykład właściciele ziemscy powiatu Janów Lubelski do 19 lipca dostarczyli 51 koni z uprzężą i siodłami dla kraśnickiego szwadronu jazdy majora Jaworskiego2. Młodzież z rodzin ziemiańskich masowo wstępowała do pułków jazdy. Każdy wstępujący do szwadronu ziemianin miał zwerbować dwóch ochotników z warstw ludowych3.

W wojnie udział wziął także Adam Piasecki, syn Antoniego Piaseckiego, właściciela Popkowic. Zwerbował dwóch chłopców ze wsi i wyekwipowani przez dziedzica Antoniego Piaseckiego udali się konno pod Lwów. Tam jako ochotnicy służyli w 14. Pułku Ułanów. Po zakończonej kampanii wszyscy trzej szczęśliwie powrócili, a Adam za zasługi wojskowe został odznaczony: „Gwiazdą Przemyśla”, orderem „Orląt Lwowskich”i Krzyżem Walecznych4.

Tadeusz Lechnicki, syn Marii z Hemplów, właściciel Skorczyc (od 1924 r.), w latach 1918–1919 dowodził konną baterią na froncie kowelskim. W kampanii 1920 roku, jako porucznik artylerii konnej, brał udział w wielu walkach i został ciężko ranny we wrześniu tegoż roku pod Hrubieszowem (przy przeprawie przez Bug stracił palce u lewej ręki). Jego starsi bracia, Kazimierz i Stanisław (obaj byli kawalerami), polegli w czasie wojny polsko-sowieckiej.

Jerzy i Jan Kochanowscy z Łopiennika byli ochotnikami w działaniach wojennych w latach 1918–1920. To właśnie po stryju Janie, ułanie oddziału kawalerii – słynnej „Jazdy Jaworskiego” – otrzymał imię syn Jerzego5.

Ludwik Nowakowski, właściciel Ratoszyna, w 1920 r. sformował oddział i ufundował działo dla wojska. Wziął udział w obronie Lwowa.

Wielu chłopców regionu urzędowskiego, uczniów gimnazjum w Kraśniku, na hasło obrony ojczyzny tworzyło oddziały ochotnicze do walki z wrogiem, m.in. I-szy Kraśnicki Ochotniczy Szwadron Jazdy pod dowództwem por. Władysława Trzaski-Jerzyńskiego.

Stanisław Żak z Leszczyny (ur. 1900 r.) zgłosił się jako ochotnik do udziału w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył razem ze Stanisławem Przyłuskim z Dąbrowy w Pierwszym Pułku Szwoleżerów. Szlak bojowy tego Pułku to Pniówek–Zwodno–Lipsko–Burłowola.

W domu Żaków po powrocie Stanisława z wojny śpiewano taką pieśń:


Przyszły żołnierzu idź aż hen po Brody,

gdzie w szarej ziemi kwiecie wojska leży

Tam życie oddał swe szwoleżer młody,

Chluba i laur polskich żołnierzy.


Na skraju lasu wróg miał gniazdo swoje,

Przed jego okiem kawał równej niwy.

Chodźcie tu do mnie ja tu twardo stoję,

Nikt z waszych tutaj nie wyjdzie już żywy.


Jaki jest bystry lot szarej jaskółki,

Tak kawaleria rwała się do wroga.

Parły wciąż naprzód, aż trzy różne pułki,

Lecz twardych zuchów śmierć spychała sroga6.

W wojnie polsko-bolszewickiej wziął udział uczeń Gimnazjum Lubelskiego – Andrzej Cagara z Ewunina (ur. 1898 r.). Już w połowie lutego 1919 r. wraz ze szkolnymi kolegami uczestniczył w walkach na froncie litewsko-białoruskim. W dniu 19 kwietnia tego roku, z oddziałami gen. Stanisława Szeptyckiego, wkroczył do Wilna. W październiku 1919 r. jako poborowy został wcielony do 5. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Zatrudniono go w pułkowej kancelarii. W maju 1920 r. uczestniczył w zwycięskiej ofensywie na Kijów. Za oddaną służbę został odznaczony Krzyżem Walecznych. W czerwcu tego roku uczestniczył w ciężkich walkach na Wołyniu i pod miejscowością Równe został ranny. Jednak już jesienią brał udział w potyczkach z wycofującymi się oddziałami bolszewickimi. Następnie walczył z Litwinami podczas zajmowania Wilna przez I Dywizję generała Lucjana Żeligowskiego.


Przypisy:

1 Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920. Materiały do dziejów, pod red. S. J. Dąbrowskiego, Lublin 2009, s. 12.

2 „Ziemia Lubelska” 1920, nr 350, s. 5.

3 J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 r., Warszawa–Pułtusk 2000, s. 214.

4 Zarys historii majątku ziemskiego Popkowice Przedkościelne oraz rodu Piaseckich z nim związanych, oprac. Jadwiga z Piaseckich Galińska 1990 r.; T. i K. Rzepeccy, Sejm i Senat 1928–1933, Poznań 1928, s. 22.

5 J. L. Kochanowski, Mój lipiec 1944, „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2004, s. 36–40.

6 Słowa pieśni przypomniała pani Rozalia Bieliszczuk, siostrzenica Stanisława Żaka.fot. Lista urzędowian poległych podczas I wojny światowej i w walkach o niepodległość Polski znajdująca się w kościele parafialnym w Urzędowie


fot. Józef Piłsudski w Święcicy, po jego prawej stronie siedzi Maria z Hemplów Lechnicka, nad nimi stoją: pisarz Melchior Wańkowicz i Tadeusz Lechnicki. Zdjęcie udostępnione przez pana Antoniego Kroha


fot. Stanisław Żak syn Piotra Żaka


fot. Nikodem Gozdalski