Głos Ziemi Urzędowskiej 2010


Małgorzata Ciosmak

VI Lubelski Festiwal Nauki „Nauka techniką życia”

W dniach 19–25 września 2009 r. odbył się w Lublinie kolejny, VI Festiwal Nauki, organizowany przez wszystkie uczelnie, instytuty i placówki naukowe Lublina. Głównym organizatorem w tym roku była Politechnika Lubelska. Przygotowaniom festiwalowym przewodniczył prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater – prorektor ds. nauki PL. Koordynatorem prac festiwalowych była z upoważnienia rektora dr inż. Małgorzata Ciosmak. Festiwal był przedsięwzięciem mającym na celu popularyzację zagadnień naukowych i przedstawienie ich w przystępny sposób, zrozumiały dla przeciętnego widza i słuchacza. Prezentacje festiwalowe odbywały się w formie wykładów, a także pokazów w laboratoriach i plenerze, happeningów, spektakli, wystaw, parad oraz imprez sprawnościowych. Uczestnicy mieli również możliwość wykazania się znajomością wielu zagadnień oraz spróbowania swoich sił w różnych dziedzinach. Program, przygotowany przez wszystkich organizatorów, cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem przez cały tydzień trwania Festiwalu. W wystawach, prezentacjach i konkursach uczestniczyło w sumie blisko 50 tysięcy osób. Przekrój wiekowy był bardzo szeroki – od wieku przedszkolnego po emerytalny. Najwięcej jednak było młodzieży gimnazjalnej, licealnej i z techników, która stała przed decyzją, jaki kierunek dalszego kształcenia wybrać. Przybywali z opiekunami uczniowie z Lublina i szkół całego województwa lubelskiego i województw sąsiednich. Wszyscy zostali obdarowani przygotowanymi okolicznościowymi gadżetami z logo sponsorów.

Największą atrakcją był niewątpliwie Piknik Naukowy na Placu Zamkowym w Lublinie, gdzie swoje stoiska rozstawiły uczelnie i instytuty z Lublina i województwa, prezentując w nich efektowne pokazy i ekspozycje. Przyciągnęły one blisko 25 tysięcy odwiedzających. To właśnie w niedzielne przedpołudnie, 20 września, wystrzał armatni przygotowany przez Sekcję Szermierki Historycznej Politechniki Lubelskiej zainaugurował Piknik. Pokazom w namiotach i na środku placu towarzyszyła wystawa samochodów zabytkowych, terenowych i ciekawych zorganizowana przez Koła Naukowe Samochodziarzy i Inżynierii Materiałowej, pokaz musztry paradnej Wyższej Szkoły Wojsk Lotniczych w Dęblinie, pokazy akcji ratowniczo-gaśniczej i wiele innych zdarzeń i urządzeń o unikalnym charakterze. Koordynatorem pokazów Państwowej Straży Pożarnej był z ramienia Politechniki student Wydziału Mechanicznego, Tomasz Zarzycki, pochodzący z Urzędowa.

Pokazom na Placu Zamkowym i w uczelniach podczas całego tygodnia, wyjątkowo w tym roku sprzyjała dobra słoneczna pogoda. Umożliwiło to lądowanie śmigłowca produkcji WSK PZL Świdnik S.A. typu SW4 na terenie Parku Politechniki. Był on wyjątkową atrakcją, skupiającą wielu obserwatorów. Pokazom towarzyszyły relacje Radia Lublin na żywo i newsy w Telewizji Lublin. O wielu przedsięwzięciach festiwalowych pisała lokalna i krajowa prasa. Nowością był Tygiel 2009, czyli Pierwszy Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych. Była to forma podzielenia się ze wszystkimi osiągnięciami naukowymi studentów lubelskich uczelni.

Aby zaakcentować fakt, iż 2009 rok został obwołany Rokiem Astronomii, organizatorzy zaprosili do wzięcia udziału w Festiwalu Koło Miłośników Astronomii im. Jana Heweliusza z Urzędowa. Na Placu Zamkowym w Lublinie zorganizowane zostało stanowisko z teleskopem optycznym i wystawą meteorytów oraz monet i medali o tematyce astronomicznej. Kierownikiem stoiska był mgr Józef Baran – opiekun Koła. Towarzyszyli mu uczniowie urzędowskiej szkoły. Urzędowianom towarzyszył prof. Gładyszewski – astrofizyk, który zaprezentował radioteleskop umożliwiający obserwację dzienną, między innymi Słońca. Z młodymi astronomami spotkaliśmy się jeszcze raz, podczas kończącej Festiwal uroczystej Gali w Chatce Żaka. Koncertowi towarzyszyła plenerowa obserwacja nieba pod hasłem: „Co by widział Jan Heweliusz 25 września 2009 roku nocą”. Za udział w Festiwalu Koło Miłośników Astronomii otrzymało pamiątkową statuetkę, którą odebrał mgr Tomasz Wyka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie, gdzie ma stałe miejsce obserwatorium astronomiczne i siedziba Koła.
fot. Plac Zamkowy w Lublinie, 20 września 2009 r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater – prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej i dr inż. Małgorzata Ciosmak – koordynator VI Lubelskiego Festiwalu Nauki (fot. Grzegorz Brzostowski)


fot. Prorektor ds. nauki PL wręcza studentowi Tomaszowi Zarzyckiemu pamiątkową statuetkę VI Festiwalu (fot. Jacek Gozdek)


fot. Józef Baran podczas wywiadu dla Radia Lublin (fot. Studencka Agencja Fotograficzna Politechniki Lubelskiej)


fot. Stoisko astronomiczne. Profesor Longin Gładyszewski przy regulacji radioteleskopu (fot. Studencka Agencja Fotograficzna Politechniki Lubelskiej)


fot. Gala kończąca VI Lubelski Festiwal Nauki. Piąty od prawej mgr Tomasz Wyka (fot. G. Brzostowski)