Głos Ziemi Urzędowskiej 2003


Domicela Pomykalska-Wośko

Tablica ku czci prof. Ignacego Wośko

W dniu 10 lutego 2003 r. przypadła szósta rocznica śmierci prof. Ignacego Wośko, wybitnego regionalisty, prezesa Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, wieloletniego przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. W związku z tym Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych zwróciła się do księdza proboszcza kanonika Edwarda Kozyry z prośbą o umieszczenie w kościele parafialnym w Urzędowie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora. Wniosek pozytywnie zaopiniował Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Lubelski prof. dr hab. Józef Życiński.

W niedzielę 9 lutego br. w kościele parafialnym w Urzędowie odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa prof. dr. hab. Bolesława Pylaka, podczas której nastąpiło odsłonięcie i po-święcenie tablicy pamiątkowej prof. Ignacego Wośko. Uroczysta homilia wygłoszona przez abp. Pylaka, przypomniała nam postać zmarłego profesora, jako tego, który kochał Boga, Ojczyznę i Człowieka. Były też wspomnieniowe wystąpienia J. M. Rektora AM w Lublinie, w latach 1991–1996, prof. dr. hab. med. Mariana Kazimierza Klamuta oraz przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny prof dr. hab. Sławomira Partyckiego. Na zakończenie uroczystości wójt gminy mgr Jan Woźniak przypomniał nieocenione zasługi dla Urzędowa i Ziemi Urzędowskiej, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości wyrażającej pamięć i hołd dla Profesora.

Po mszy św. rodzina, przyjaciele i regionaliści, złożyli kwiaty na grobie Profesora modląc się razem z Jego Ekscelencją Bolesławem Pylakiem za duszę Zmarłego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej z wiceprezesami Tomaszem Wyką – dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultuty i Andrzejem Rollą – dyrektorem Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, Towarzystwa Przyjaciół Piask Lubelskich i inni. Uczestniczyły władze Rady i Urzędu Gminy Urzędów. Ceremonia miała podniosły nastrój, była hołdem i wyrazem pamięci dla zmarłego Profesora.

 

 

 

|   Strona główna   |    Powrót   |    Do góry   |