Wystawa gołębi ozdobnych

Wystawa gołębi ozdobnych i drobiu – sala widowiskowa OK  – 16.12.2018 r.