W „Krainie Rumianku”

Dwudniowy wyjazd szkoleniowy – wizyta studyjna w wiosce tematycznej ,,Kraina Rumianku”
Grupa 45 Pań z terenu gminy Urzędów uczestniczyła w warsztatach, które są w ofercie wioski tematycznej. Panie mogły doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie. Wszystko to działo się w scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i praktykowane.
Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy ,,LEADER” Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Beneficjentem było Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie.