Profilaktyczne programy zdrowotne

W dniu 15 lipca 2018 r. w Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyło się spotkanie na temat zdrowotnych programów profilaktycznych raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego przeprowadzone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.