Powitanie Nowego Roku na Rynku

Wielu mieszkańców Urzędowa oraz przebywających w tym czasie na terenie naszej gminy gości wspólnie powitało Nowy 2018 Rok na urzędowskim Rynku pod tzw. chmurką. Były toasty i płynące z każdej strony noworoczne życzenia, w tym również od władz samorządowych.

Podobnie, jak dzieje się to każdego roku, centrum naszego miasta przed wybiciem godziny 24.00 wypełniło się mieszkańcami, którzy w ten sposób chcieli powitać Nowy 2018 Rok. Tuż przed północą wszystkim zgromadzonym na Rynku życzenia noworoczne złożył burmistrz Urzędowa Jan Woźniak.