OZMA XXI

XXI Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii, Urzędów 10-13 sierpnia 2017

Fot. Barbara Boczek, Mariusz Gozdalski