Obserwacje Perseidów

Obserwacje deszczu meteorów – Perseidów – Ośrodek Kultury – 12-13 sierpnia 2018 r.