70 Rocznica Konsekracji Biskupiej Ks. Zdzisława Golińskiego

Spotkanie poświęcone pamięci Biskupa Zdzisława Golińskiego odbyło się 26 listopada 2017 w OK w Urzędowie