Święto Niepodległości Polski we Lwowie – 11 listopada 2015 roku


W dniu 11 listopada 2015 r. delegacja i poczet sztandarowy Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości Polski we Lwowie.

Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości w Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie celebrował Ksiądz Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki. Zwracając się do wiernych w homilii, Arcybiskup Mokrzycki podkreślił wagę tego święta słowami Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek…” i dlatego naszym obowiązkiem jest pamięć o tych wszystkich, którzy oddali swe życie w walce o niepodległość Ojczyzny.

Główna część obchodów miała miejsce na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Przy zbiorowej mogile Nieznanych Żołnierzy stanęła warta honorowa lwowskich harcerzy oraz poczty sztandarowe polskich towarzystw, organizacji i szkół.

Polacy mieszkający na Ziemi Lwowskiej i rodacy z Polski odmówili wspólną modlitwę. Następnie konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur, a także delegacje polskich towarzystw i organizacji złożyli biało-czerwone wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze. Uroczystość zakończyła melodia „Śpij kolego w ciemnym grobie” w wykonaniu trębacza. Młodzież z Urzędowa zapaliła również znicze na grobach bohaterów poległych za ojczyznę na cmentarzu Łyczakowskim, Janowskim i cmentarzu w dzielnicy Lwowa Hołosko.

Dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół w Urzędowie składają podziękowania Panu Andrzejowi Kudlickiemu – biuro turystyczne Quand za organizację wyjazdu do Lwowa i Panu Andrzejowi Majowi Staroście Kraśnickiemu za ufundowanie wieńca i zniczy.

My społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich wiemy, że każdego 11 listopada w kraju i za granicą, należy pamiętać o wszystkich obrońcach Ojczyzny. Chcemy wypełniać słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy wypowiedziane w Warszawie: „My, Polacy, mamy prawo być dumni z naszej historii. To od nas to wszystko się zaczęło. Musimy o tym pamiętać i świat powinien o tym pamiętać. Możemy iść z podniesioną głową.”

Andrzej Rolla