Informacje

 

Harmonogram zajęć stałych w Ośrodku Kultury w Urzędowie

PONIEDZIAŁEK

godz. 14.30  – Zajęcia plastyczne dla dzieci  – instr. A. Cholewińska

WTOREK

godz. 9.00      – Zajęcia z aktywności fizycznej dla seniorów – instr. E. Gałkowski

godz. 16.00   – Zajęcia taneczne i rytmiczne dla najmłodszych – instr. A. Zacharska

godz. 17.00   – Nauka gry na instrumentach – kapelmistrz T. Sabeł

godz. 17.00   – Zajęcia taneczne gr. 1 – instr. A. Zacharska

godz. 18.00   – Zajęcia taneczne gr. 2 – instr. A. Zacharska

godz. 19.00   – Zajęcia fitness dla pań – instr. D. Niezgoda

ŚRODA

godz. 16.00   – Język angielski  dla dzieci – I gr. – M. Majewicz-Solecka

godz. 17.00   – Język angielski  dla dzieci – II gr. – M. Majewicz-Solecka

godz. 17.00   – Zajęcia astronomiczne – instr. J. Baran

godz. 17.00   – Zajęcia fotograficzne – instr. L. Dudziński

godz. 18.00   – Zajęcia wokalno-muzyczne – instr. J. Kowal

CZWARTEK

godz. 9.00      – Zajęcia z aktywności fizycznej dla seniorów – instr. E. Gałkowski

godz. 16.00   – Zajęcia taneczne gr. 1 – instr. A. Zacharska

godz. 17.00   – Zajęcia taneczne gr. 2 – instr. A. Zacharska

godz. 17.00   – Zajęcia teatralne – instr. J. Baran

godz. 18.00   – Grupa Literacka Preludium – instr. J. Baran

godz. 19.00   – Zajęcia fitness dla pań – instr. D. Niezgoda

PIĄTEK

godz. 16.00   – Język angielski  dla dzieci – I gr. – M. Majewicz-Solecka

godz. 17.00   – Język angielski  dla dzieci – II gr. – M. Majewicz-Solecka

godz. 16.00   – Zajęcia fotograficzne:  studyjne lub plenerowe – instr. L. Dudziński

godz. 17.00   – Zajęcia teatralne – instr. J. Baran

godz. 17.00   – Zajęcia z członkami orkiestry dętej – kapelmistrz T. Sabeł

godz. 18.00   – Zajęcia muzyczne „Vox Celestis” – instr. J. Kowal

   

 

 

Realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Urzędów zajmuje się Ośrodek Kultury w którego skład wchodzi także Biblioteka Publiczna oraz trzy filie – w Moniakach, Bobach i w Popkowicach.

Zadaniem Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania, edukacji, zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych, upowszechniania wiedzy i kultury a w szczególności:
•    prowadzenia wielokierunkowej działalności kulturalnej na podstawie rocznego planu działalności,
•    pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości,
•    ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej (garncarstwo, potrawy regionalne, robótki ręczne),
•    upowszechnianie dorobku twórców i zespołów amatorskich ruchu artystycznego,
•    promocja najciekawszych wartości artystycznych kultury narodowej.